Celní služby

Firma již od roku 1993 se zabývá celní problematikou na území ČR a následně v EU. 

 

Průběžně s probíhajícímu změnami v celní legislativě nelze držet krok běžnými obchodníky zahraničního obchodu, jak po praktické stránce, tak i po stránce teoretické, bez zkušenosti a zázemí v této profesi vytvořené celní agenturou. Největší a zásadní změnu legislativa zaznamenala vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004. Tyto změny v legislativě mají silný vliv na průběh celního řízení.Naše firma je zajistí hladký průběh celního řízení a je nápomocna v praktickém řešení celní problematiky. Kromě standardních služeb naše firma poskytuje odborné konzultace k neobvyklým obchodním případům. Zajistíme právní zastoupení a ochranu, jak ve sporech s celní správou, tak v případných soudních správních sporech uznávaným odborníkem na zákon o správě daní a poplatků, celní zákon, zákonu o DPH atd...

 

 

Legislativní změnou celního zákona vstupem do EU, naše firma zastupuje firmy a společnosti, které jsou registrovány v jiném členském státě EU a nařízení komise (NK) to umožňuje. (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) atd.

 

 

Ke standardním službám, které poskytujeme, patří tyto administrativní služby:

 

 • vystavení celního prohlášení pro vývoz a dovoz a zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
 • zajištění celního dluhu
 • poskytnutí právní ochrany při sporech se státní správou
 • vystavení tranzitních celních prohlášení T1 (společný režim tranzitu)
 • uskladnění ve veřejném celním skladu včetně příslušné evidence
 • vedení evidenčních záznamních listů v případě aktivních zušlechťovacích režimů
 • vystavení a vyřízení karnetu ATA na Hospodářské komoře a celním úřadě
 • vypsání a otevření TIR karnetu
 • poradenství v celní problematice
 • zpracování údajů v rámci systému INTRASTAT
 • konzultace při zařazení zboží do příslušného kódu celního sazebníku

 

Uvedené činnosti firmy nejsou všechny uvedeny. Je možné své dotazy zasílat poptávkovým formulářem, ktarý je uveden na našich stránkách, nebo na kontaktních adresách.