Celní služby

Firma již od roku 1993 se zabývá celní problematikou na území ČR a následně v EU. 

Naše společnost Vám zajistí hladký průběh celního řízení a bude nápomobna v praktickém řešení celé celní problematiky. Poskytneme Vám odborné konzultace v případě neobvyklých obchodních případech. Zajistíme právní zastoupení a ochranu, jak ve sporech s celní správou, tak v případných soudních správních sporech uznávaným odborníkem na zákon o správě daní a poplatků, celní zákon, zákonu o DPH atd...

Zastupujeme obchodní společnosti jak z České republiky, tak i z ostatních zemí Evropské unie (Slovenska, Polska, Německa, Rakouska atd.).

 

 

 

Ke standardním službám, které poskytujeme, patří  nejen tyto základní celní služby:

 • vystavení celního prohlášení pro vývoz a dovoz a zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
 • zajištění celního dluhu 
 • poskytnutí právní ochrany při sporech se státní správou
 • vystavení tranzitních celních prohlášení T1 (společný režim tranzitu)
 • uskladnění ve všech typech skladu (dočasný sklad, celní sklad, provozní sklad, sklad ADR)
 • řešení dovozu do oprav v režimu aktivního zušlechťovacího styku
 • vystavení a vyřízení karnetu ATA na Hospodářské komoře a celním úřadě
 • vypsání a otevření TIR karnetu
 • poradenství v celní problematice
 • zpracování údajů v rámci systému INTRASTAT
 • konzultace při zařazení zboží do příslušného kódu celního sazebníku

 

Výše uvedený výčet činností, obsahuje pouze činnosti obvyklé. Výčet neobsahuje všechny prováděné činnosti. Pokud potřebujete poradit, zda se zabýváme konkrétní  na stránce neuvedenou činností, neváhejte nás kontaktovat., rádi Vám odpovíme.