Nové skladovací prostory

Dušan Kučera CLO-DOUANE SERVIS disponuje novými skladovacími prostory na celkové výměřě 288 m2.

Charakter skladovací plochy je nastaven na tři úrovně:

  • I. Úroveň dočasného skladu - sklad potřebný pro ukončení celního tranzitního režimu na zboží, které nemá evropský status. Skladování je časově omezeno. Zřízeno na základě povolení Celního úřadu pro hl. město Prahu.
  • II. Úroveň celního skladu - sklad, ve kterém se uskladňuje na neomezeně dlouhou dobu zboží, které nemá status evropského zboží, ale je podmíněně osvobozeno od CLA a DPH. Zřízeno na základě povolení Celního úřadu pro hl. město Prahu.
  • III. Úroveň provozního skladu - sklad, který není omezen žádnými podmínkami nebo časovým omezením.