clo14clo11clo12clo13

O nás

Vývoj společnosti
 

Firma Dušan Kučera CLO-DOUANE SERVIS byla založena v roce 1993, aby uspokojila potřeby z řad dovozců, vývozců, dopravních, výrobních a obchodních společností.


Významné mezníky:

  

  • 1993 Založení firmy Dušan Kučera CLO - DOUANE SERVIS
  • 1994 Zahájení činnosti firmy
  • 1995 – 2004  Období před vstupem do EU

 Firma uzavírala komisionářské a mandátní smlouvy s obchodními společnostmi a uzavřela za toto období téměř na 2000 smluv.

Dále přibírala odborně vyškolené zaměstnance a rozvíjela svou činnost o další služby. Probíhali jednání s celními úřady na otevírání celních záruk a byly povoleny veřejné celní sklady a zjednodušené postupy v celním řízení.

Firma otevřela svůj autopark a rozšířila služby o autodopravu a zkompletovala služby tak, aby obchodní partneři mohli využít kompletní služby v rámci dovozu a vývozu.

V těchto letech se rozšířilo pole působnosti na projednávání a řešení složitých celních případů na celém území ČR. Například to byly letadla v Pardubicích, řízené rakety v Kolíně, přesun vojenského materiálu po rozpadu ČR v Českých Budějovicích a v Přerově na Moravě, dále také civilní letadla v Ostravě, benzinové pumpy v Plzni, kolotoče v Českém Těšíně, automobily VW na Rozvadově, nábytek v Rokycanech nebo trenažéry v Brně atd. V tomto období firma získala největší zkušenosti jak odborné, tak praktické. Díky své dobré pověsti jsme získali nové obchodní partnery.

 

 

  • 2004 období vstupu do EU

            Bylo obdobím mírného ekonomického poklesu, četnosti celních řízení a tržní konkurenti zabývající se zastupováním v celním řízení propouštěli zaměstnance (celní deklaranty). Naše firma naopak v tomto období zaměstnance přibírala.

Dále také vzniká nová povinnost firem, které se zabývají dovozem a vývozem na území členských států EU, vykazovat údaje o pohybu zboží– INTRASTAT.

 

 

  • 2005 - 2008  vzestup firmy

V těchto letech firma začala zajišťovat a nadále zajišťuje služby v plné výši. Vzestup firmy byl patrný od počátku roku 2008, kdy nejméně 5 nových společností za měsíc podepisovali komisionářské smlouvy na příští léta.

 Zejména se uplatnila a vyvíjela širší spolupráce se „Svobodným sklademʺ na Praze 10, který v dnešní době neustále dodává nové a nové zahraniční společnosti.

 

 

  • 2009 Světová finanční krize

V tomto období finanční krize byla prověřena stabilita naší firmy a také firem v obchodním styku. Naše firma však krizi téměř nezaznamenala, pouze se u smluvních partnerů omezili některé obchodní činnosti se zahraničím.

 

 

  • 2010 další rozvoj firmy

Byly navázány nové kontakty a rozvinuto působení na Slovensku ve spolupráci se společností Oresi SK, která je známá i na českém trhu výrobou kuchyní. V rámci této společnosti bylo zahájeno zpracování údajů v systému INTRASTAT pro Slovenskou republiku.

 

 

  • 2011 - 2013 krok      v před

Ekonomický pokles obchodních firem byl zastaven a četnost celních případů zaznamenal vzestup. V roce 2012 firma strategicky přemístila svoje prostory do budovy Celního úřadu pro hl. m. Prahu – detašované pracoviště.

 

 

Filozofií společnosti je plně se orientovat na zajištění spokojenosti a vyhovění nároků obchodních partnerů. Dále je naší prioritou zlepšovat kvalitu našich služeb a zvyšovat obchodní operační možnosti obchodních společností.