Celní sklady

CELNÍ SKLAD
Umístění:
Areál Celního úřadu pro hlavní město Prahu
K HRUŠOVU 2/293
102 00 PRAHA 10
(v budově Celního úřadu pro hlavní město Prahu - detašovaného pracoviště)


SKLADOVACÍ PROSTORY

DOČASNÝ SKLAD + CELNÍ SKLAD + PROVOZNÍ SKLAD

Celková plocha skladů 585,10 m2

Umístění skladu

Areál Celního úřadu pro hlavní město Prahu

K Hrušovu 2/293

102 00 Praha 10

 
Logistické a skladovací služby umožní obchodním společnostem koncentrovat se na vlastní klíčové předměty podnikání. Úspora provozních nákladů zejména na skladování navyšuje kupní sílu obchodního zboží, zvyšuje efektivitu a schopnost dodavatelsko-odběratelských řetězců.
 

V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného v celním skladu lze se zbožím obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (
včetně změny fakturačních dokladů).

Se souhlasem celního úřadu lze v celním skladu provádět v zásadě jakoukoliv průmyslovou (výrobní), nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, dělit, přebalovat a sdružovat zboží podle potřeby zákazníka. Nepodléhají clu a zdanění.
 
Typy skladových prostor:
» Základní provozní sklad s běžným zbožím bez celního dohledu.
» Speciální sklad ADR se zbožím chemického původu v IBC kontejnerech a sudech.
» Speciální celní - dočasný sklad pro ukončování celního režimu společného tranzitu na 90 dní.
» Speciální celní veřejný sklad pro skladování zahraničního zboží s podmínečným osvobozením od CLA a daní na neomezenou dobu.

  Expedice zboží je koncipována pro požadavky našich obchodních partnerů. Dodávky zboží jsou distribuovány ve lhůtě stanovené odběratelem.