Celní sklady

CELNÍ SKLAD
Umístění:
Areál AWT Čechofracht a.s.
K HRUŠOVU 2/293
102 00 PRAHA 10
(v budově Celního úřadu pro hlavní město Prahu - detašovaného pracoviště)


SKLADOVACÍ PROSTORY

DOČASNÝ SKLAD + CELNÍ SKLAD + PROVOZNÍ SKLAD

Celková plocha 288 m2

Umístění skladu

Areál AWT Čechofracht a.s.

K Hrušovu 2/293

(v budově Celního úřadu pro hlavní město Prahu – detašovaného pracoviště)

102 00 Praha 10

 
Logistické a skladovací služby umožní obchodním společnostem koncentrovat se na vlastní klíčové předměty podnikání. Úspora provozních nákladů zejména na skladování navyšuje kupní sílu obchodního zboží, zvyšuje efektivitu a schopnost dodavatelsko-odběratelských řetězců.
 

V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného v celním skladu lze se zbožím obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (
včetně změny fakturačních dokladů).

Se souhlasem celního úřadu lze v celním skladu provádět v zásadě jakoukoliv průmyslovou (výrobní), nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, dělit, přebalovat a sdružovat zboží podle potřeby zákazníka. Nepodléhají clu a zdanění.
 
K poskytovaným službám celního skladu patří:
» Zakládání skladištních listů na zboží
» Konstrukce a režim příjemek a výdejek dle podkladů a potřeb zákazníka
» Vystavení JSD, případně NCTS (T1)
» Vystavení průvodního osvědčení o původu zboží a jeho následná kumulace
» Odborný právní dozor nad vedením celního skladu a tvorba smluv a jejich dodatků

  Expedice zboží je koncipována pro požadavky našich obchodních partnerů. Dodávky zboží jsou distribuovány ve lhůtě stanovené odběratelem