UPOZORNĚNÍ NA BEZKONKURENČNÍ CENY!!!

Níže uvedený ceník je průměrným ceníkem, obvyklým pro celní deklarační služby působící v Praze a okolí.

Za určitého předpokladu, stávající i nový klient může dostat natrvalo slevu 50% z ceny služeb níže uvedeného ceníku a tím se dostat na bezkonkurenčně nejnižší hranici cen v rámci České republiky.

"VENI, VIDI VICI!"

Poznámka:
  • veni vidi vici - přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem
  • vidi - viděl jsem, četl jsem, souhlasím

Citát pronesl v roce 47 před naším letopočtem římský vojevůdce Gaius Julius Caesar, když velice rychle dovedl do úspěšného konce válku proti pontskému králi Farnakovi. Výrok byl v různých souvislostech a podobách obměňován a používán i v pozdějších dobách, např. polským králem Janem III. Sobieskim.

 
 
 
 
Ceník
 
Ceník celního odbavení 

1.

Projednání celního případu na celním úřade (zastoupení v celním řízení)

350,-Kč

2.

Vystavení Jednotného správního dokladu JSD

300,-Kč

3.

Vystavení JSDd

150,-Kč

4.

Vystavení EUR 1

150,-Kč

5.

Kompletní vyřízení EUR 1

500,-Kč

6.

Vystavení T1,T2

300,-Kč

7.

Ložný list

200,-Kč

8.

Vystavení Mezinárodního nákladního listu

200,-Kč

9.

Vystavení Karnet TIR

250,-Kč

10.

Vystavení Karnet ATA

700,-Kč

11.

Kompletní vystavení a projednání Karnet ATA

1500,-Kč

12.

Kompletní projednání licence pro dovoz + vývoz

1500,-Kč

13.

Poradenské služby ve věcech celní problematiky za každou započatou hodinu

500,-Kč

14.

Vyhotovení žádosti

200,-Kč

15.

Vystavení rozhodnutí

200,-Kč

16.

Vystavení Dekl.celní hodnoty

100,-Kč

17.

Kilometrová sazba

5,80/km

18.

Poskytnutí záruky za celní dluh - volný oběh – 1,0% z celního dluhu - minimálně

400,-Kč

19.

Poskytnutí záruky za celní dluh - ekonomické režimy – 2,0 % z celního dluhu - minimálně

400,-Kč

20.

Vystavení T5

300,-Kč

21.

Poskytnutí záruky za celní dluh - tranzit

 

 

- do 1,000.000,- Kč z hodnoty zboží              

1250,-Kč

 

- do 1,500.000,- Kč z hodnoty zboží              

2500,-Kč

 

- do 2,000.000,- Kč z hodnoty zboží              

3500,-Kč

 

- do 2,500.000,- Kč z hodnoty zboží              

4500,-Kč

 

- do 3,000.000,-Kč z hodnoty zboží               

5500,-Kč

 

- do 3,500.000,- Kč z hodnoty zboží              

6500,-Kč

 

- do 4,000.000,- Kč z hodnoty zboží              

7500,-Kč

 

- nad 4,000.000,- Kč 0,25% z hodnoty zboží

 

22.

Paušální poplatek za každý případ ( fax. kopírování, dokladů, poštovné)

100,-Kč

23.

Projednání celního případu na celním úřadě Uhřiněves - cena / hod.

700,-Kč

 

Ceník služeb v souvislosti s uskladněním zboží v Celním skladu 1. Sazba za skladování  Sazba za uskladnění v celním skladu

 

1.1.

Paletový systém

11, Kč/pal / den

 

 

1.2.

Kartónový systém

kartony nad m 2 11,-Kč / krt / den

 

 

kartóny do m 2 6,- Kč / krt /den

 

 

 

 

1.3.

Systém volně ložného zboží (stroje, nebalená technika)

25,- Kč / ks / den

k ceně skladného je účtováno DPH dle druhu a povahy zboží

sazbu určuje pověřený pracovník skladovatele

2. Manipulační poplatky Sazby jsou uvedeny za každý 100 kg hmotnosti i započatých

2.1.

Vykládka

10,- Kč. + DPH

2.2.

Nakládka

10,- Kč + DPH

2.3.

Překládka vozidla na vozidlo

20,- Kč + DPH

2.4.

Manipulace

20,- Kč + DPH

2.5.

Ruční vykládka kamionu / kamion

6.500,-Kč + DPH

* V případě manipulace se zbožím vlastním pracovníkem bude účtována pouze manipulace Destou ve výši 250,-Kč/hod.

3. Služby spojené se skladováním a manipulací

3.1.

Sdružování - za každou dílčí zásilku paušál

40,-Kč + DPH

3.2.

Rozdružování - za každou dílčí zásilku paušál

40,-Kč + DPH

 

V případě sdružování a rozdružování zásilek je účtován manipulační poplatek 20,-Kč za každých i započatých 100 kg hmotnosti.

 

3.3.

Likvidace odpadu / zásilky / kg

10,- Kč + DPH

3.4.

Zápis o škodě

100,- Kč + DPH

3.5.

Skladová evidence - zavedení karty, příjemka, výdejka / úkon

200,- Kč + DPH

3.6.

Ostatní případné služby - ceny jsou sjednávány dohodou

 

 

Ceník služeb INTRASTAT

1.

Zastoupení zprav. jednotky vykazovací odpovědnost

2500,- Kč

2.

Evidence faktury ve výkazu přijetí – odeslání

200,- Kč

3.

Evidence každé položky faktury

20,- Kč

4.

Podání měsíčního hlášení přijetí – odeslání

500,- Kč

5.

Podání opravného měsíčního hlášení přijetí – odeslání

250,- Kč

6.

Vyhotovení CMR

200,- Kč

7.

Přeprava kusových a celovozových zásilek

smluvně